Basho Interpretations

Mountain Path

Mountain Path

Mountain Path 2

Mountain Path 2

Violets

Violets

Mirror Blossoms

Mirror Blossoms

Mirror Blossoms 2

Mirror Blossoms 2

Mountain Rose

Mountain Rose

Mountain Rose 2

Mountain Rose 2

Misty Rain

Misty Rain

Misty Rain 2

Misty Rain 2

Scent of Petals

Scent of Petals

Scent of Petals 2

Scent of Petals 2

Lightning

Lightning

Lightning 2

Lightning 2

Dew

Dew

Dew 2

Dew 2

No-one

No-one

No-one 2

No-one 2

Lonely Thoughts

Lonely Thoughts

Lonely Thoughts 2

Lonely Thoughts 2

Night Heron

Night Heron

Wailing

Wailing